Voorbeelden

Mijn belangrijkste aandacht is voor mens en maatschappij. De samenleving heeft een ongekende dynamische complexiteit. En toch wil ik voor die samenleving verbeteringen blijven aanbrengen.

In mijn loopbaan ben ik erachter gekomen dat ik het beste pas bij maatschappelijke multi-beleidsvraagstukken (sociaal domein, duurzaamheid, technologie) waar meerdere partijen overeenstemming moeten vinden en waar effectieve oplossingen binnen beschikbare middelen moeten blijven.

Drie eigenschappen en vaardigheden helpen mij daarbij:

  1. Analyseren en ordenen van maatschappelijke vraagstukken;
  2. Coalities en allianties tot stand brengen;
  3. Plannen omzetten in concrete handelingen.