Categorieën
Smart Cities

Veilig oversteken

Voor mensen die regelmatig op een groen licht wachten als er geen ander verkeer is, komen intelligente oplossingen – zowel voor voetgangers, fietsers, OV-ers en automobilisten.

Categorieën
Smart Cities

Vervoer in de toekomst

Veel tecnologische ontwikkelingen gaan het vekeer en vervoer in de toekomst drastisch veranderen. Dat biedt ruimtelijke kansen voor steden en dorpen.