stakeholderPro

stakeholderPro is een on-line expertsysteem voor het maken van complexe stakeholderanalyses.

Vanaf 2010 zijn honderden analyses gemaakt, meestal in het ruimtelijk domein. De uitkomsten hielpen overheden en overige partijen met communicatiestrategieën om stakeholders te herkennen en benaderen.

http://stakeholderpro.nl
http://stakeholderpro.nl

Het expertsysteem is gebaseerd op daadwerkelijke behoefte in de praktijk. Welke keuzes maken bestuurders en projectmanagers om steun te krijgen voor hun aanpak of project.

Meer informatie: support@stakeholderpro.nl

Hierbij treft u gratis, mijn boek over stakeholderanalyses (in het Engels).