Categorieën
Policy Algorithms Sociaal Domein Societal Impact Assessment

Maatschappelijk baten sociaal domein

“Interventies in het sociaal domein hebben meer maatschappelijke baten dan kosten” is de stelling voor een maatschappelijke impactanalyse met gebruik van Text Mining.

“Interventies in het sociaal domein hebben meer maatschappelijke baten dan kosten” is de stelling voor een maatschappelijke impactanalyse waar ik de komende tijd aan ga werken.

Ik werk de stelling uit in drie deelstellingen:

  1. Interventies in het sociaal domein leveren meer positieve dan negatieve effecten op voor het individu;
  2. Interventies in het sociaal domein met een positief effect op het individu leveren ook meer positieve dan negatieve effecten op voor zijn/haar omgeving;
  3. Interventies in het sociaal domein leveren financieel meer op dan ze kosten.

Op deze manier komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten aan de orde. Daarnaast wordt vanuit de situatie gekeken, in plaats vanuit de interventies. Daarmee komt ook de integraliteit van het sociaal domein aan bod. Dat dit in de praktijk een intensieve samenwerking vraagt van alle betrokkenen is duidelijk, maar dan gebeurt dat vanuit de situatie en niet vanuit de betreffende organisaties.

Zie het voorbeeld dat als beeld is toegevoegd.

Voorbeelden manieren om kosten en baten in het sociaal domein te berekenen

Omdat veel gegevens versnipperd en van wisseldende samenstelling zijn – teveel om allemaal zelf te vinden en bestuderen – wil ik geautomatiseerde tekstanalyses inzetten.

Een spannend onderzoek, al zeg ik het zelf!